Bevattningsförbud införs i Svenshögen och Ucklum

Torkan fortsätter och när många använder sig av mycket vatten för att vattna förbrukas för mycket. Därför införs nu bevattningsförbud i Svenshögen och Ucklum.

I juni var det bevattningsförbud i hela Stenungsunds kommun i ett par veckor, ett förbud som sedan kunde hävas.

Men nu återinförs bevattningsförbudet för de i Svenshögen och Ucklum som har kommunalt vatten från och med den 16:e juli. Anledningen är att vattenförbrukningen skjutit i höjden igen på grund av torkan.

– I Svenshögen vattnar man så mycket att vi inte hinner med att hålla en bra vattennivå i vattentornet. Det är bevattningen som tar för mycket och vi måste ha en bra nivå för att kunna garantera dricksvattnet, säger Mats Pettersson, driftchef för VA i Stenungsunds kommun.

I Svenshögen tas vattnet av ytvatten från Stora Hällungen. I Ucklum är det grundvatten som tas från en brunn.

– I Ucklum är grundvattnet så lågt att vi inför ett bevattningsförbud, säger Pettersson.

Bevattningsförbudet innebär att de som har kommunalt vatten i Svenshögen och Ucklum inte ska använda slang för att till exempel vattna, tvätta bilen eller fylla på en pool.

– Förbudet gäller tills vi har fått rejält med regn. Då räcker det inte med lite regn, utan det ska vara så att det blir grönt igen.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se