Boende kräver staket – känner sig inte säkra

Det är ett trygghetsboende men alla hyresgäster känner sig inte trygga. Anledningen är en sluttande gångväg där hyresgästerna vill få…