• Boende oroas av buskörning på gångväg

  – Allt fler väljer köra på gångvägen vid Hasselbacken

  Stenungsund Boende på Alfredsberg vittnar om att flera incidenter hänt. De vill att trafiken på gångvägen stoppas omedelbart. Ingen verkar ha en lösning.

  Pernilla Zacharoff, boende på Alfredsberg, även kallat Röda Hasselbacken har gjort allt i sin makt för att någon ska stoppa motortrafiken längs gång- och cykelvägen utanför sitt hus. Ingen gör något, istället ökar trafiken. Och det är både bilar, yrkesfordon, motorcyklar och mopeder som trotsar förbudet mot motorfordon på vägen.

  – Alla nonchalerar det bara och ingen vill ta på sig ansvaret. Inte ens kommunen som ansvarar för barns säkerhet till och från skolan bryr sig. Det är så många skolbarn som går den här vägen.

  Hon har bott i området i 18 år. När hennes egen dotter var yngre upplevde Pernilla inte att det förekom någon trafik längs vägen som löper utmed röda Hasselbacken, Röda Hasselbacken, intill gamla ishallen Norumsborg.

  – Nä jag upplever att det blir värre och värre.

  För att få stopp på trafiken har hon ringt otaliga samtal, kollat regler och vem som ansvarar för trafiksäkerheten.

  – När jag pratar med kommunen säger de att det är polisen som ska sköta att reglerna följs, men de har ju inga resurser att stå här och kontrollera hela tiden.

  Lösningen är enkel menar Pernilla. Permanenta trafikhinder borde sättas upp. Det menar Stenungsunds trafikingenjör Anna Djärv att kommunen också gör.

  – Bilar och andra motorfordon får inte köra på gång- och cykelbanor. Sådan är lagen. Därför är ärendet en polisiär fråga. Det kommunen kan göra är att sätta ut hinder i form av betongsuggor, vilket vi har på ett flertal gång- och cykelbanor. Dessa är uppsatta april till oktober.

  Även boende i området kör den här vägen och längs gräsmattorna syns djupa hjulspår efter folk som parkerar längs sträckan.

  Även om frågan är polisiär, är det svårt för polisen att hålla trafiken därifrån.

  – Det är olyckligt när det blir så här. Det är bostadsbolaget som måste sätta upp trafikhinder för att stoppa trafik på gång- och cykelvägen. Dessutom gäller förbudet så klart även vintertid och då måste bolaget ordna med hinder så de ändå kan komma fram och snöröja, säger Håkan Johansson vid Stenung-sundspolisen.

  Annika Sahlin Ottosson

  0303–72 82 22

  annika.sahlin@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar