Boende på Käringön oroliga för att den unika miljön håller på att försvinna

På flera ställen runt om på ön har marken mellan husen förändrats och blir mer privat. Nu skriver styrelsen för Käringöns samfällighetsförening till Orust kommun för att få bättre ordning på tillsynen.

Käringön är en unik plats, längst ut i skärgården inom Orust kommun. Här finns en natur och kulturmiljö som är sällsynt på många sätt. Tidigare var Käringön en kronoholme där fastigheterna stod på ofri grund. År 2000 fick alla fastighetsägare möjlighet att köpa tomterna under husen. 

Här finns inga privata tomter, marken tillhör kommunen men sköts av samfällighetsföreningens medlemmar. Det ska finnas en öppenhet, det ska vara möjligt att röra sig fritt överallt, mellan hus och sjöbodar.  

– Fastighetsgränsen går vid huslivet. Den som vill ha en privat sfär och skärma av får kanske fundera mer än en gång innan de köper hus på Käringön. Det unika med ön är att det ska gå att promenera fritt över hela ön, säger Bodil Rehnberg, ordförande för Käringöns samfällighetsförening .  

Samfällighetsföreningen har den senaste tiden fått till sig från medlemmar  att det på sina håll på ön inte är samma tanke om öppenhet som det ska vara. Styrelsen har fått höra att den hänsyn och varsamhet som under alla år präglat Käringön inte längre finns på vissa platser på ön. Föreningen har därför nu vänt sig till Orust kommun och lyft problemet. 

– I april hörde vi av oss till kommunen angående byggnation på en bit mark som samfälligheten förfogar över. Vi har ännu inte fått svar. 

Nu har föreningen på nytt skickat ett brev till kommunen och lagt en kopia till Länsstyrelsen. De vill lyfta frågan hur tillsynen av detaljplanen för Käringön sköts, men även det faktum att fastigheter på ön säljs och marknadsförs med uteplatser och anordningars som byggts i strid mot detaljplan och beslut som finns kring restmarken.  

– Detaljplanen är bra om den efterföljs, men vi som förening är inte tillsynsmyndighet det är kommunens uppgift.  

Bodil påpekar att samfällighetsföreningen är måna om att bevara den unika miljön på Käringön samtidigt som de vill utveckla ön att vara ett bra helårsboende.  

– Vi vill få igång en dialog med kommunen och få till en positiv process som utvecklar Käringön på rätt sätt. 

Anders Arnell (M) ordförande i utskottet för samhällsutveckling har läst den senaste skrivelsen från Käringön, men inte sett den som sändes in i april.

– Vi måste utreda och se var den förra skrivelsen har hamnat, sedan tar vi upp en diskussion hur vi ska gå vidare med de frågeställningar samfällighetsföreningen har.

Erika Olofsson

erika.olofsson@lokaltidningensto.se