Bommar sätts upp vid olycksdrabbad övergång

Det blir vare sig någon ny gångtunnel eller gångbro över Bohusbanan. På måndagen tillstyrkte kommunstyrelsen en gångpassage med ljus och…