Fortsatt sekretess för Borealis brandutredning

Borealis har även fått ja av Arbetsmiljöverket på sin begäran om sekretess av hela utredningen kring kompressorbranden 9 maj i…