”Börjat tröttna på coronaregler”

Länsstyrelsen i Västra Götaland tycker att folk blir allt sämre på att efterleva rekommendationerna att hålla avstånd, inte minst i…