Bristen på bostäder på Tjörn ska diskuteras på nästa Företagarträff. Anna Aldegren, näringslivsstrateg, utlovar en paneldebatt med högt i tak och en intressant föreläsning av forskaren Ola Nylander.

”Bostadsbristen ett av de största problemen”

Många inom Tjörns näringsliv vittnar om hur bostadsbristen hämmar utvecklingen. Nu bjuder kommunen in till en företagarträff på temat. Anna Aldegren, näringslivsstrateg, reder ut vad det hela handlar om. 

Varför ska ni prata bostäder på en företagarträff?

– Framförallt beror det på att näringslivet här på Tjörn identifierat bostadsbristen som ett av de största problemen, det framkommer både i samtal med företagare och i Företagsarenans styrgrupp. Det är väldigt många som vittnar om samma sak. Bristen på bostäder gör helt enkelt att det blir svårt för företagen att rekrytera. Även om många är beredda att pendla idag så vill man ofta att åtminstone en, om man är ett par, kan bo och jobba i samma kommun. 

– Många ser det också som en nyckelfråga för att Tjörn ska utvecklas, även om det inte direkt berör det egna företaget ser man att det är en viktig framtidsfråga för hela kommunen. 

Vad ska ni diskutera?

– Vi kommer ha en paneldebatt med personer som är inbjudna med tanke på temat, som på olika sätt arbetar i branschen här i kommunen. Lars Pettersson som är vd på Tjörns bostad kommer också dit och berättar om de svårigheter de har, och varför det inte bara är att bygga. Det är lätt att säga att ”Tjörns bostad kan väl bara bygga ett antal hyresrätter så är saken löst”.

Varför kan de inte göra det? 

– I och med att det är så dyrt att bygga i Sverige idag så är det generellt sett så att hyrorna blir så höga att vissa grupper inte kommer få tillgång även om man bygger hyresrätter. Det är sådant vi kommer diskutera, hur man exempelvis skulle kunna förenkla och bygga billigare. 

Hur ser programmet ut i övrigt? 

– För en föreläsning har vi bjudit in Ola Nylander som är en väldigt duktig forskare inom området, med särskilt fokus på Västsverige. Vi hoppas bland annat kunna dra lärdom av hans kunskaper om hur man löst tidigare bostadskriser genom Sveriges historia. När vi började fundera kring temat ställde vi oss frågan: Finns det någon av Sveriges 290 kommuner som lyckats lösa det här med bostadsbristen på ett bra sätt? Svaret är i princip nej. Enstaka projekt och sådär har fallit väl ut, men det är i stort sett ingen som lyckats ta ett helhetsgrepp och hitta en lösning. 

Hur tänker ni att ni ska lyckas med det då?

– Haha, vi har väl inga förväntningar på att vi ska ha löst hela bostadsfrågan till hösten, även om man så klart kan hoppas. Målet är väl snarare att man ska börja tänka lite nytt, och identifiera sådant som hindrar bostadsbyggande. Förhoppningsvis hittar vi kanske 3-4 olika lösningar som tillsammans kan förbättra läget. Men det är långsiktigt arbete som gäller, det finns ingen quick fix. 

Den 1 mars klockan 18.30 hålls företagsarena Tjörn på Bergabo hotell. 

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar