Avsvalnat. Sanna Markström, mäklare på Bjurfors Bohuslän, har sett vissa tecken på en svalare bostadsmarknad i STO den senaste tiden.

Bostadsmarknaden mattas av

Fallande bopriser och förslag på nya amorteringskrav har lett till oro på bostadsmarknaden. Även i STO finns tecken på inbromsning, visar en rundringning till lokala mäklare.

– Man får kanske ställa in sig på att priserna inte kommer fortsätta uppåt i den takt vi blivit vana vid de senaste åren.

Det säger Sanna Markström, mäklare på Bjurfors i Bohuslän. Hon märker av en viss dipp på den lokala marknaden i STO.

– Visst har priserna stagnerat även här, framförallt märks det på bostadsrätterna. Men det är inte så att vi ser en prissänkning rakt över, snarare är det så att det kanske tar lite längre tid att sälja och att det finns en viss oro över vart bostadspriserna är på väg.

De senaste tre månaderna backade priserna på villor med över åtta procent i Stenungsund, och på bostadsrätter med drygt två procent, visar Svensk Mäklarstatistik. I riket som helhet, och framförallt i storstäderna, har prisutvecklingen också varit dålig, vilket fått flera analytiker att tala om stor oro på marknaden och att ytterligare nedgångar är att vänta.

– Just nu skrivs det mycket i media och det i sig skapar en oro som  påverkar marknaden. Den här gången tycker jag inte att det finns så mycket belägg för det som skrivs. Det nya amorteringskravet har inte ens gått igenom ännu, säger Andreas Lidenfors på Länsförsäkringar fastighetsförmedling i Stenungsund.

Han menar också att utvecklingen i STO-kommunerna inte behöver följa den i storstäderna.

– När det förra amorteringskravet kom skulle jag säga att priserna snarare ökade i vår region, för att de som då inte hade råd att köpa hus i Göteborg började titta på Stenungsund.

Det nya amorteringsförslaget från Finansinspektionen föreslås börja gälla från och med första mars nästa år och innebär tuffare amorteringskrav för de som tar stora lån i förhållande till sin inkomst.

– Det har påverkat mycket redan tror jag, den största effekten har nog redan hänt. Det finns ju en bra tanke bakom i att minska skuldsättningen i Sverige, och jag tycker generellt att man bör amortera. Men det här nya förslaget kan bli en stor omställning som drabbar många familjer, och det är klart att det påverkar, säger Sanna Markström.

Flera lokala mäklare menar att det den senaste tiden märkts att det tar längre tid att sälja än tidigare.

– Det är något mer avvaktande, även om jag fortfarande skulle beskriva marknaden som god. Men det är inte riktigt lika många besök på visningarna längre, och inte riktigt samma tryck på budgivningarna. För ett halvår sedan kunde de stiga med flera hundra tusen, så ser det generellt inte ut längre, säger Sandra Nordenstam, franschisteagare på Fastighetsbyrån i Stenungsund.

Kollegan på Tjörn delar den bilden.

– Vi ser inga radikala prisförändringar nu, men det är något färre kunder på visningarna och inte samma ”hets” på budgivningarna, säger Louise Andersson, franschisetagare på Fastighetsbyrån Tjörn.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Pristutveckling

Gäller prisutveckling per kvadratmeter under perioden augusti-oktober jämfört med de tre föregående månaderna.

Stenungsund

Villor: -8,6 % Bostadsrätter: -2,2 %

Tjörn Villor: +10 % Bostadsrätter: För få sålda för att redovisa utveckling.

Orust Villor: +3,7 % Bostadsrätter: För få sålda för att redovisa utveckling. I riket som helhet har priserna på bostadsrätter minskat med en procent i oktober månad, medan de stått stilla för villor. (Källa: Svensk Mäklarstatistik)

Nytt krav på amortering

Finansinspektionen har lämnat ett förslag på nya amorteringskrav som innebär att den som lånar mer än 4,5 gånger hushållets samlade bruttoinkomst måste amortera en procent på lånet om året. Detta gäller utöver de amorteringskrav som redan finns. Om regeringen godkänner förslaget börjar det att gälla 1 mars 2018.

Relaterade artiklar
Fler artiklar