Bostadsprojekt i startgropen – lång kö till lägenheter

Cirka 125 personer står idag i kö för att få en äldrelägenhet i Höviksnäs i ett nytt område som ska…