Stora Högaskolan fick betala böter för sina moduler. Nu kommer en vändning i hela ärendet. Arkivfoto: Annika Sahlin Ottosson

Böter betalas tillbaka efter ”pinsamt” misstag

Bygglovsenheten dömde ut böter på 201 000 kronor för den egna skolförvaltningen för att skolan inte rivit ett par skolmoduler i Stora Höga. Nu visar det sig att kravet var helt felaktigt.

Läs mer: Skolbarack är svartbygge och måste bort

Det handlar om ett par skolmoduler som Stora Höga-skolan byggt upp och använt till undervisningslokaler via ett tidsbegränsat bygglov. Bygglovsenheten i kommunen slog larm i våras och kallade modulerna för nyuppförd byggnation och att det handlade om svartbygge eftersom det tidsbegränsade bygglovet enligt förvaltningen upphört att gälla. Kravet var dessutom att modulerna skulle bort – detta mitt i terminen.

En närmare granskning av beslutet har nu visat att bygglovsenheten var ute i ogjort väder. Det fanns gamla startbesked och slutbesked – tvärtemot vad enheten ansåg i våras och då kan man inte ta ut några svartbyggnadsböter vilket bygglovsenheten gjorde. Nu får enheten betala tillbaka hela summan på 201 000 kronor och modulerna står kvar och används för undervisningen.

Maja Andersson t.f. bygglovschef som fått ta över ärendet från sin företrädare säger att man givetvis tar lärdom av det här fallet.

– Självfallet. Vi ska uppdatera våra rutiner så att vi i fortsättningen inte gör sådana här misstag utan gör rätt.

Morgan Andersson (S), ordförande i Tekniska Myndighetsnämnden, säger att det är en pinsam historia.

– Givetvis får sådant här inte ske. Man kan inte beordra avflyttning och ta ut sanktionsavgifter samtidigt och det är bara så att vi nu betalar tillbaka pengarna och ”gör en pudel”. Det här var inte alls bra.

Från skolans sida konstaterar man bara utan närmare kommentarer att man får tillbaka sina pengar. Grundskolechefen Benny Ankargren:

– Vi använder fortfarande skolmodulerna och vi behöver ha dem i Stora Höga.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar