Brist på deltidsbrandmän

– men förbud mot extra övertid Bristen på deltidsbrandmän inom Räddningstjänstförbundet SBRF har gjort att man har fått anställa 10…