Brist på skolsköterskor och psykologer

Bristen på skolsköterskor och psykologer i skolorna är ett bekymmer i bland annat Stenungsund. Speciellt väntetiderna för att träffa en…