Britt prisas för sitt engagemang

Tillsammans, det vill Britt Johansson verka för. Under det ledordet har hon sina afasigrupper där både den drabbade och anhörig tillsammans får stöd.

Britt Johansson är en av Orust kommuns pristagare till Folkhälsopriset. Hon delar priset med Gun Johansson. Gun får priset för det engagemang hon lägger på alla gamla ensamma som inte kan ta sig någonstans. Gun löser skjutsen till bibliotek eller läkare för de gamla och ofta bjuder hon dem dessutom på en bit hembakad kaka under färden.

Britt har under många år arbetat som arbetsterapeut. I 30 års tid arbetade hon med rehabilitering för människans hälsa. Efter pensioneringen kände Britt att hon hade kunskap som hon ville dela med sig av. Frågan kom från en bekant som hade en anhörig med afasi. Kunde Britt hjälpa dem?

– Det var så jag började fundera på hur jag kunde hjälpa till. Jag gick helt sonika till kommunens äldresamordnare, knackade på dörren och erbjöd min hjälp, berättar Britt.

Det blev startskottet på ett nu snart tre år långt samarbete mellan äldresamordnare Carita Nurmi och Britt. Britt är aktiv ledare i kommunens afasigrupp och även i samtalsgruppen som vänder sig till anhöriga. Afasi är namnet på språksvårigheter som uppstår efter en hjärnskada

– För mig är det viktigt att anhöriga och närstående till en afasidrabbad är delaktig. Lever man tillsammans är det viktigt att även dela detta tillsammans. Carita har tagit hand om de anhöriga i våra grupper och jag har tagit mig an de med afasi.

Britt finner arbetet med grupperna mycket givande. Hon får positiv respons från gruppens deltagare. Att få träffas i grupp, som anhörig få diskutera hur det är att vara anhörig, och som afasidrabbad få hjälp är viktigt menar Britt.

– En anhörig berättade hur dennes närstående levde upp då det var dags att gå till träffarna. Från att tidigare ha suttit hemma var det nu roligt att träffa andra.

Britt Johansson är ordförande i demensföreningen och afasiföreningen. Britt är en inspirerande föreläsare och föreläser under temat ”Varför skall jag träna min hjärna”. Britt blev uppmärksammad och var med i Fråga Doktorn i TV under våren för att svara på frågor.

– Det känns mycket hedrande att få det här priset.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se