Brokvarnen är första industrin på ön

För 300 år sedan startades industrin på Orust upp. Då fanns det sju kvarnar i Bro utanför Ellös. I dag finns en kvarn kvar och den kvarnen firas med en egen dag.

Lars-Eric Olsson, ordförande i Morlanda Hembygdsförening, kan allt om den skvaltkvarnen i Bro utanför Ellös.

– Byggnaden uppfördes 1734 av Olle Olsson som ägde gården Bro Nedergård och var i drift fram till 1930. På 1700-talet fanns det inte mindre än sju kvarnar i området och tre av dem var skvaltkvarnar.

Skvaltkvarnar är enkla mjölkvarnar, som kunde ligga i små vattendrag med liten fallhöjd. Vattenhjulet i en skvaltkvarn är till skillnad från på hjulkvarnen placerad horisontellt. Kraften överförs direkt till malstenarna, vilket medför att kvarnen måste ligga i en ström eller med ena delen över vattnet. Kvarnhusen var vanligen mycket små och vanligen knuttimmrade. 

Både skvalt- och hjulkvarnarna drevs med vattenkraft från Vassdalsvattnet via Brobäcken med en fallhöjd av 30 meter.

– Det är vatten från två sjöar i Storehamn som förser bäcken med vatten. I 300 år har kvarnen som är byggd av trä stått rakt över en forsande bäck. Det är egentligen konstigt att det finns något kvar, att den inte ruttnat bort av all fukt.

Verksamheten runt kvarnarna ses som en av Orust första industrier och det kom bönder ända från Tjörn för att få malt sin säd. Kvarnen var i ganska dåligt skick när Morlanda hembygdsföreningen fick den men under åren har byggnaden underhållits och reparerats.

– Dåvarande ägare ville inte längre ha kvarnbyggnaden. Det var inte längre lönsamt att släpa stora tunga sädessäckar upp för den branta backen. 1949 bildades en aktionsgrupp för att rädda denna skvaltkvarn. Morlanda Hembygdsförening bildades och såg till att kvarnen renoverades till det skick som den har idag.

Den lilla skvaltkvarnen vilar delvis på berget och delvis på kallmurade plintar av natursten. Under byggnaden finns en vertikal axel med skovelhjul samt spår av ytterligare en drivaxel för en andra sten. Byggnaden har en skräd timmerstomme. Långsidornas fasader är klädda med okantad lockpanel men kortsidorna är utan klädsel. Hela fasaden är tjärad.

– Kvarnen såg likadan ut för 300 år sedan som den gör i dag. Tyvärr har tidens tand gjort att kvarnen måste renoveras. Det är rötskador på flera ställen.

Lars-Erik berättar att föreningen taget in anbud från antikvariska byggnadsfirmor och det visar sig att kostnaderna för en renovering beräknas till cirka en miljon kronor. De pengarna har inte föreningen utan planerar för en mindre renovering till ungefär halva kostnaden. Även om bidrag kan sökas måste föreningen stå för halva kostnaden själva. Pengar har kommit in från Thordénstiftelsen. På lördag överlämnas Birgitta Pettersson, VD vid banken, en check från Orusts Sparbank på 50 000 kronor. .

– Vi har öppet hus på lördag och då visar vi kvarnen. Jag kommer berätta om kvarnens historia. Kvarnen är en av de äldsta byggnaderna på Orust och vi tycker den är väl värd att bevara.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar