Broreparation för 20 miljoner – men ingen extra fil

Stenungsöbron i Stenungsund ska rustas upp för runt 20 miljoner. Men någon extra fil på bron för att lätta på…