Bruna tunnan föreslås bli obligatorisk

Den bruna tunnan där allt matavfall lämnas föreslås bli obligatorisk. ”Låt kommuninnevånarna vara miljömedvetna” menar oppositionen. Inför upphandlingen av ny…