Budgetbeslut om skolan först i augusti

Det blev inget avgörande om besparingarna inom skolan på Tjörn heller vid tisdagskvällens fullmäktigemöte på Tjörn utan först 29 augusti…