Bygglov på Orust upphävs 

Hur kan en tomtplatsavgränsning göras utan att åkermarken påverkas? Det ska miljö- och byggnadsnämnden se över efter att ett ärende överklagats till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har beslutat att sända tillbaka ett ärende som berör nybyggnad av enbostadshus på norra Orust till miljö och byggnadsnämnden för vidare handläggning. Det var i oktober förra året som nämnden beslutade att meddela bygglov för ett enbostadshus på norra Orust.

Mannen som ville bygga framför i sin kommentar att befintlig väg skall användas, att avsikten är att bygga ett enplanshus, att omdragning eller ändring av elledning skall utredas så att elleveransen inte påverkas samt att avloppsanläggning skall godkännas av miljöavdelningen och att ny brunn skall borras.

En granne valde att överklaga beslutet och ifrågasätter el- och VA-frågor. Det ifrågasätts även om fler brunnar kan borras i området och om luftledningen för el verkligen ska dras över dennes tomt. Det tänkta husets placering på åkermark ifrågasätts.

Länsstyrelsen håller till viss del med den klagande grannen. Den slår fast att någon tomtplatsavgränsning inte gjorts och det framgår inte heller hur en tomtplatsavgränsning ska kunna göras utan att åkermarken påverkas. Enligt länsstyrelsen framgår det inte av beslutet i nämnden att nämndens villkor kan förenas med placeringen av huset. Beslutet upphävs därför och skickas tillbaka till nämnden för fortsatt handläggning.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar