Linda Ekdahl (Ober) ersätts av Janette Olsson (S) som ordförande i Bildnings- och socialutskottet i Stenungsund. Arkivfoto: Annika Sahlin Ottosson

Byte av ordförande

Stenungsund Socialdemokraten Janette Olsson valdes på måndagen till ny ordförande i Bildnings- och socialutskottet i Stenungsund, detta efter att Linda Ekdahl (ober) som avsagt sig posten.

Janette Olsson var tidigare vice ordförande i utskottet men tar nu klivet upp på ordförandeposten. Till ny vice ordförande valde kommunstyrelsen Lisbet Svensson (L), detta sedan SD:s Otto Ericsson förelog sig själv som motkandidat.

Det höll dock inte eftersom Ericsson inte sitter i utskottet idag. Till ny ledamot i utskottet valdes Agneta Bell Pettersson, tidigare Kristdemokrat som numera är oberoende politiker.

Lasse Andrée

Relaterade artiklar
Fler artiklar