Café söker nya språkvänner

Det ger mer att prata om vardagliga ting än bara plugga svenska i klassrummet. Det menar Feras Alhajar som är trogen besökare vid språkcafét i Henån.

Det är stor skillnad att sitta i ett klassrum och lära sig ett språk, jämfört med att prata om vardagliga saker med svenskar. Det slår Feras Alhajar fast. Han studerar svenska vid SFI i Henån. En gång i veckan är det språkcafé vid Vågen, där är Feras en trogen gäst.

– Skolan är bra men det ger mig så mycket mer att prata med svenskar om deras traditioner och om samhället. Det är ett annat slags språk i samhället jämfört med det vi lär oss i skolan.

Sheida Rostami håller med. Hon arbetade hemma i Iran med ekonomi inom bankvärlden och hos tullen, och har haft ett vikariat inom Orust kommun.

– Det ger så mycket mer att få prata med svenskar. Jag älskar att prata, det är genom språkcafét som jag lärt mig svenskan så bra

Språkcafét är möjligt tack vare ideella krafter. Varje vecka träffas ett tiotal aktiva i Vågen för att prata med Orusts nya innevånare. Anders Lindén är en av de frivilliga. Han hade gärna sett att det kom fler män till kafét.

– Det blir ett annat snack, gubbar emellan.

Barbro Arvidsson har, liksom flera av de övriga i gruppen, varit med sedan Sjögården var ett flyktingboende. Då fanns det språkcafé i Ellös och ett i Henån. I dag är de båda sammanslagna och finns i Vågen. Barbro har ett förflutet som lärare men bedyrar att det inte behövs pedagogisk bakgrund för att hjälpa till vid språkcafét.

– Det är ingen undervisning utan vi pratar om allt. Vi svenskar får lära oss om andra kulturer samtidigt som vi berättar om vår egen. Det är spännande och utvecklande för alla.

Det pratas och skrattas runt borden i Vågen. Någon vill ha hjälp att förklara ett brev från en myndighet, en annan vill få hjälp med att ringa till läkaren. Andra vill bara umgås, lära sig språket och ha trevligt.

– Vi hjälper dem mycket med att översätta brev, vi har även förmedlat boende och kört de som inte har körkort, säger Solli Larsson.

Kommunen fick nyligen pengar från Länsstyrelsen som ska användas till de nyanlända. Visnja Orel är integrationssamordnare i kommunen. Hon menar att volontärarbetet från frivilliga och från kyrkan är ett viktigt komplement till de insatser kommunen gör.

– Det behövs fler frivilliga krafter. Att vara med vid språkcafét eller ställa upp som språkvän med någon är en värdefull insats.

Pengarna kommunen fått är tänkta att utveckla cafét men även till gemensamma utflykter.

– Behovet är stort, vi behöver fler frivilliga som kan hjälpa till i det viktiga arbetet för integration.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar