Bertelsen och Carlsson ligger bra till efter moderaternas provval på Tjörn. Arkivfoto

Carlsson och Bertelsen starka inför valet

Bara en kvinna bland topp tio i moderaternas provval. Lars Carlsson och Bo Bertelsen fick samma röstetal och vann bägge det provval som moderaterna på Tjörn haft inför nomineringarna av en ny fullmäktigelista till valet i höst.

Lars Carlsson, vice ordförande i kommunstyrelsen och Bo Bertelsen, ledamot av styrelsen fick båda lika många röster och placerades som delad etta i valet. På tredje plats kom utbildningsnämndens ordförande Björn Möller och på fjärde plats fullmäktiges ordförande Anders G Högmark. Därefter hamnade socialnämndens ordförande Filip Gollungberg på femte plats.

Dessa fem politiker är idag ledande i partiet och har olika centrala poster i den fempartimajoritet som idag styr Tjörn. Allt talar också för att de kommer att vara toppnamn när partiet senare i vår nominerar sin fullmäktigelista. Moderaterna har samtidigt – som i grannkommunen Stenungsund – haft bekymmer med en rad avhopp av politiker i kommunfullmäktige. Av de nio som valdes in 2024 har fyra lämnat politiken tillsammans med ett antal nämndledamöter och suppleanter. Interna konflikter inom moderaterna på Tjörn är en del av förklaringen till vissa avhopp.

Efter de fem första i provvalet kommer Susanne Landgren på sjätte plats, Martin Tellblom som sjua och Bengt- Arne Andersson på åttonde plats. Därefter följer Jörgen Johansson, Daniel Magnusson och Robert Johansson i den ordningen

Den 10 februari kommer partiet på Tjörn att ha sin nomineringsstämma då valsedeln till kommunfullmäktigevalet i höst skall spikas.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar