Certifieringskrav förlängs – föreningar får två år till på sig

Senast år 2022 skulle de föreningar som söker stöd från Tjörns kommun påbörja sitt arbeta med att bli certifierade enligt…