Lekplatsen på Pressarevägen – en av de som kommunen beslutade låta vara kvar enligt den nya lekplatsplanen. Arkivfoto: Lotta Hohner

Chans att påverka din lekplats

Fem kvällar hålls kortare workshopar på lika många lekplatser runt om i Stenungsund. Den här veckan tas idéer upp vid Trollsländevägens lekplats när kommunen kommer ut på besök.

Säkerheten på flertalet av kommunens lekplatser har varit bristfällig i åratal och därför har många lekredskap plockats bort. Enligt den utredning som gjorts över skicket på lekplatserna, finns ett uppdämt behov av upprustning av både lekredskap, underlag och övrig utrustning. Vissa lekplatser beslutades också efter utredningen att tas bort.

Nu är det dags att rusta upp fem av dem och det går att vara med och påverka, då upprustningen är i planeringsfasen. Och det är Trollsländevägens lekplats som står i fokus först för familjernas önskemål. Klockan 17.30 på torsdagskvällen finns kommunrepresentanter på plats under en halvtimme för att fånga upp barn och vuxnas tankar kring lekmiljön i villaområdet på Kyrkenorum.

För den som inte kan delta vid träffarna finns ändå möjlighet att tycka till. Kommunen har lagt ut en webbenkät här: Tyck till om din lekplats

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidningensto.se

Fakta

Övriga lekplatser dit familjer bjuds in till workshop är:

Gullvivevägen på Hällebäck måndag 6 mars, Ekbacken 8 mars, Aspvägen dagen därpå och Lergodsvägen i Ödsmål 13 mars.

Relaterade artiklar
Fler artiklar