Chockhöjda va-taxan överklagas

Den chockhöjda va-taxa med 15 procents höjning som fullmäktige fastslog i december överklagas. Tjörnpartiets gruppledare Gert Kjellberg hävdar att taxan…