Chocknota för renovering av kustskola

Kostnaderna för en renovering av Klädesholmens skola om den ska användas som bibliotek och sillmuseum kan bli en rekorddyr historia….