Covid-19 på Myggenäs skola – tre av personalen smittad

I förra veckan konstaterades tre fall av covid-19 bland personalen på Myggenäs skola. Nu ska utbildningsförvaltningen se om det är aktuellt att ta fram åtgärder för att minska smittspridningen.

Tre fall av covid-19 har konstaterats bland personalen på Myggenäs skola. Första fallet konstaterades 20 oktober och då tog man från barn- och utbildningsförvaltningen kontakt med Västra Götalands smittskydd och informerade personalen.

– Det är smittskydd som bestämmer hur det ska informeras, säger Lena Eriksson, förvaltningschef.

På fredagen konstaterades ytterligare ett fall och på söndagen ett tredje.

– På lördagen kontaktade vi åter smittskyddet men fick inga bra besked då det var helg men på måndagen bestämdes att alla vårdnadshavare på Myggenäs skolan skulle informeras.

Hur gör ni för att begränsa ytterligare spridning?

– Det är smittskyddet som bestämmer om det ska ske någon smittspårning.

Hur mår de smittade?

– Jag kan inte svara på vilken status de har, det vet rektorn.

I nuläget är det oklart om fler kan vara smittade men i morgon, torsdag, ska barn- och utbildningsförvaltningen ha krisledningsgruppsmöte för att se om det kan bli aktuellt att sätta in ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Man har i dagsläget inte beslutat om det kan bli aktuellt att stänga skolan.

– Vi gör precis det som smittskyddet säger till oss och testar personal när den har symptom. Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för hur skolor och förskolor ska agera.

Tror du lovet kan begränsa ytterligare smittspridning?

– Det kan inte jag bedöma, jag är inte läkare. Men som lekman hoppas jag det.

Just nu är det ingen skola på hela veckan men fritidspersonalen är i gång.

– Men personalen är ju i mycket begränsad utsträckning på sina arbetsplatser och lärarna har lov på torsdag och fredag.

På måndag börjar skolan igen. Behöver man vara orolig för att lämna sina barn där?

– Det är det vi ska fatta beslut om i ledningen. Om vilka vidare åtgärder vi ska vidta.

Förra veckan upptäcktes även ett fall av covid-19 på Kållekärrs förskola. Även där är det en medarbetare som är konstaterad smittad. Men ytterligare personer ska ha testats.

– Men medarbetaren har inte befunnit sig på förskolan så smittskyddet bedömde att vi inte behövde informera vårdnadshavare om det.

Om man har barn som blivit sjukt under lovet. Vad ska man göra då?

– Då hör man av sig till oss, det är självklart att varken personal, barn eller elever ska komma till skolan om de är sjuka, säger Lena Eriksson.

Karina Hansson

karina.hansson@lokaltidningensto.se