Kommunen ser ett bristande intresse för familjedaghem, men privata aktörer menar tvärt om att det finns ett stort behov. Foto: Privat

Dagmammor återuppstår i privat regi

Stenungsunds kommun stänger sina kommunala familjedaghem på grund av för låg efterfrågan. Ändå startas nya, privata initiativ upp.

Pedagogisk omsorg och familjedaghem, eller dagmamma som det kallades förut, är ett alternativ till förskola för barn. I Stenungsund har det tidigare funnits flera kommunala grupper inom pedagogisk omsorg, men i dagsläget finns det bara fyra stycken i Jörlanda.

– Intresset har minskat successivt över åren och vi har inte haft någon direkt kö, man är mer intresserad av förskola idag, säger Per Andersson Sellén, verksamhetschef för förskolan inom Stenungsunds kommun.

För ungefär ett år sedan stängdes det sista familjedaghemmet i centrala Stenungsund på grund av bristande intresse.

– Vi hade ingen kö, personalen gick i pension och vi lyckades inte rekrytera några nya. Dessutom fanns det ingen efterfrågan på familjedaghem, vilket är en trend som syns i de flesta kommunerna i Västra Götalandsregionen.

Hur kommer det sig?

– Det är svårt att svara på, jag kan bara spekulera. Men jag tror att förskolan mer är en skolform och förberedelse inför skolstarten nu, barnen får lära sig att vara i en större grupp och följa en läroplan. De knyter fler kontakter och får med sig det sociala.

Garantitiden för att få förskoleplats är fyra månader och sammanlagt är det 27 barn i kommunen som inte fått någon plats inför höstterminen, många eftersom de anmält sig för sent.

– De flesta har fått där man vill ha, men i vissa delar av kommunen finns det inte tillräckligt många för behovet. Det saknas i Jörlanda och då är det många som väljer familjedaghem där istället för att åka till förskolan i Stora Höga, säger Per Andersson Sellén.

Positivt för privata aktörer

Men trots den bristande efterfrågan på kommunala familjedaghem finns det privata aktörer som har en helt annan bild av situationen.

– Vi ser att det är tvärtom och har inga problem med att starta upp. Folk kontaktar oss för att få platser och behovet finns, säger Victoria Hegårdh, Vice VD på Ekolek barnomsorg.

Ekolek startade i Mölndal och är nu verksamma i nio olika kommuner.

– Jag tror att många har lite förutfattade meningar om dagbarnvårdare. Man tror att vi bara sitter och dricker kaffe som det var förr i tiden, det var mer barnpassning. Nu är det högre krav, vi följer förskolornas läroplan och har samma pedagogik.

I Stenungsund har Ekolek en dagbarnvårdare sedan i mars, som har en grupp på sju barn. Nu i augusti startar ännu en upp.

– Det har varit väldigt stor respons just i Stenungsund, det var den kommunen som på kort tid kom in med flest anmälningar och det är redan kö till båda våra grupper, säger Victoria Hegårdh.

Hon berättar att tanken är att successivt öka antalet grupper ytterligare.

– Desto fler de blir på ett ställe desto mer kan de jobba tillsammans och hjälpa varandra med till exempel vikariat vid sjukdom. Målet är att vi ska bli ungefär fem stycken i varje kommun.

Oavsett hur många som väljer vad märker Per Andersson Sellén av en ny medvetenhet bland dagens föräldrar.

– Idag upplever jag att många undersöker väldigt noggrant vilken typ av verksamhet man vill ha. Man besöker olika och ser vad som känns bra för en själv, det finns ju en rad olika aspekter till varför man väljer det ena eller det andra, säger han.

Alice Nordevik

redaktionen@lokaltidningen.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar