Nytt resecentrum i Stenungsund förelås få 60 miljoner kronor i regionalt stöd. Arkivfoto

Dags att spika trafikplanen

Utbyggnaden och förbättringen av länsväg 160 mellan E6 och Skåpesund är ett av de prioriterade projekten i den regionala trafikplan som regionfullmäktige ska anta i dag.

– Vi räknar med att planen går igenom men det har varit en lång process, säger regionrådet Kristina Jonäng (C) som pekar på just väg 160 och resecentret i Stenungsund som extra viktiga för STO-regionen.

Väg 160 mellan E6 och Skåpesund pekas ut som en av fyra i Västra Götaland som är högst prioriterade och redan i år startar en så kallad åtgärdsvalsstudie som ska ge svar på vad som behöver göras och på vilka sträckor. Ett projekt som redan är utrett är en ny större trafikplats vid Myggenäs korsväg efter Tjörnbroarna och det finns flera åtgärder som ska granskas.

Det andra STO-projektet som högprioriteras är det nya resecentrum som Stenungsund ska bygga. Här finns 60 miljoner anslagna i Trafikplanen varav 30 miljoner 2020 och 30 miljoner 2021. Kommunen utreder just nu detta nya resecentrum som planeras mitt emot Stenungstorg och där man nyligen har presenterat grundförslaget med dubbla spår och anslutning med bussar till tågen från Uddevalla respektive Göteborg. Enligt trafikplanen kommer kommunen att behöva satsa 130 miljoner i medfinansiering till det nya resecentrat under åren 2018-2029 som därmed kommer att kosta i storleksordningen 190 miljoner allt som allt.

Det tredje projektet som berör STO-regionen är Bohusbanan som ska byggas ut med mötesspår vid Groheds station söder om Uddevalla. Detta ska kunna snabba upp trafiken och förhoppningsvis leda till fler avgångar av regionaltåg mellan Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.

Tågresandet på Södra Bohusbanan ökar successivt och Västtrafik och Trafikverket menar att man nu måste möta den ökningen. Däremot finns inga pengar med i planen fram till 2029 för utbyggnad av dubbelspår på bandelen. Det handlar dessutom om en satsning i miljard-klassen enligt utredningar som gjorts. Vissa andra satsningar görs på Bohusbanan men det handlar då om en ny station för 55 miljoner i Brunnsbo i Göteborg och spårbyten på Norra Boshubanan för 30 miljoner.

Till dessa projekt kommer så den utbyggnad av länsväg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Södra Orust som redan startats. Här investeras totalt 136 miljoner i ett projekt som trafik och samhällsekonomiskt anses lönsamt. Man lägger en ny väg öster om den nuvarande och bygger om busshållplatser på sträckan.

Det finns däremot inga pengar med till en bro till Orust i den regionala planen och projektet nämns inte ens där. Det återstår att se om något finns med i nationell trafikplan som kommer senare i år.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar