Det är inte många båtar som redan sjösatts på västra Tjörn men i rampen vid Prosteviken hittade vi Karl-Evert Karlsson en av två ägare till en snipa som får hjälp med sjösättningen av Gunnar Olausson. Foto. Lasse Andrée

Dåligt väder stoppar sjösättningar

Båtsäsongen har inte kommit speciellt långt ute på västra Tjörn trots att, man redan är inne i månadsskiftet mellan april och maj. Det kalla och dåliga vädret har gjort att de flesta båtägare knappt har fått av presenningarna på sina flytetyg ännu.

Det här konstaterar man i Skärhamn där sjösättningarna fortfarande är ovanligt få och där större delen av fritidsbåtsflottan fortfarande står och trängs på land på parkeringsplatserna i Södra Hamnen. Situationen är likartad också i de övriga kustsamhällena där man kommit igång sent med vårutrustningen av båten.

När Lokaltidningen besökte hamnarna i Skärhamn i veckan var det ingen större aktivitet på uppställningsplatserna även om en del kommit igång med vårutrustningen. Någon brådska har man inte att få i båten.

Vid Prostevikens kaj hittade vi emellertid båtägarna Karl Evert Karlsson och Hans Edvardsson som sjösatte sin snipa med hjälp av Gunnar Olausson.

Karl Evert Karlsson berättar att snipan är 40 år gammal med dieselmotor och byggd i trä och det är en hel del jobb innan man kommit till sjösättning.

– Det är bra att få i båten ganska snabbt på våren. Vi har den till att fiska och för lite utfärder.

Dessutom säger de bägge ägarna att en träbåt av detta slag mår bra av att komma i sjön snabbt. Det fungerade också bra och dieseln på den åtta meter långa båten startade tämligen omgående.

Annars är det dåligt med aktivitet bland båtägarna också i Prosteviken där de flesta fritidsbåtar står kvar på kajerna.

– Vädret har varit för kallt och regnigt under den senaste månaden tror Gunnar OIausson som hjälper till att transportera båten till kaj och sjösättning.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar