Dåtidens slakt och upphängekorv

Snart har vi avverkat även oktober och nog är därmed den så kallade slaktmånaden på väg att ticka in i…