För framtiden. Hans Abrahamsson, Per-Erik Näslund, Ingegerd Brandin och Roger Andersson jobbar mycket för HällevikstRands utveckling. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM

De skapar samlingsplats

Ny lokal med bastu ska göra Hällevikstrand ännu mera attraktivt. Hälleviksstrands Främjande hoppas kunna skapa en samlingsplats för orten på Andstensholmen.

De vill bygga en samlingslokal och därigenom skapa en samlingspunkt och ett rekreationsområde som är tillgängligt för alla, Hällevikstrandsbor och besökare.

– Arbetet inom projektet har pågått sedan 2010 och är ett samarbete mellan Främjandet och Hälleviksstrands Kappseglingssällskap, berättar hans Abrahamsson, en av fem i arbetsgruppen.

De fyra andra är Roger Andersson, Ingegerd Brandin. Per-Erik Näslund och Per Oscarsson.

Det är tänkt att den nya samlingslokalen ska byggas där i dag HKSS starttribun ligger. Byggnaden ska innehålla samlingslokal och bastu med dusch och omklädningsrum.

– Vi vill göra ett aktivitetshus och höja intresset för Hälleviksstrand, säger de.

Etapp 1 är redan genomförd.

– Vi hade en entreprenör som byggde grunden för gångbryggan, säger Ingegerd. Sedan var vi många som spikade brädor i somras.

Gruppen hoppas på fortsatt intresse både av frivilligt arbete och pengagåvor.

Gruppen har tilldelats en dryg miljon kronor i Leader-pengar till projektet.

– Vi tänker fortsätta att söka medel från olika håll för att få ihop de nödvändiga pengar som fattas, säger de. Och i sommar kommer vi att spika igen…

Det är meningen att själva lokalen ska byggas färdig i höst. Målet är att Andstensholmen ska göras åtkomlig genom att gångbryggan förlängs.

– Första delen av gångbryggan är handikappanpassad, säger Per-Erik Näslund. Fortsättningen på den ska också bli det. Vi vill ha tillgänglighet för alla.

Målet är förstås att byggnaden ska användas så mycket som möjligt. Både föreningar och privatpersoner ska kunna hyra den.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

Relaterade artiklar
Fler artiklar