De växte med 119 procent

Tjörn Årets företagare på Tjörn 2019, tilldelats årets gasellföretag av Dagens Industi och nu även årets tillväxtföretag. Det har varit ett bra år för Sea It.

Mattias Patriksson grundade företaget Sea It 2002. Det är ett företag som arbetar med systemintegrering och utveckling av datasystem för kontor och fartyg inom shipping.

– Vi jobbar mycket med lösningar och övervakning från vårt kontor och vi kan göra en hel del härifrån, men våra anställda är också beredda att göra långa resor och jobba som dataservicetekniker ombord på fartygen. Det är resor som går till hamnar över hela världen där våra kunder finns, säger Mattias Patriksson.

Läs mer: Kraftig ökning av antalet nyföretagare

Läs mer: Här finns framtidens företag

I flera generationer

Han har företagandet och livet till sjöss i blodet. Både hans pappa och farfar och flera generationer innan dess jobbade ute på havet.

– Jag hängde med på resor mot England redan som barn. När jag blev något år äldre jobbade jag extra som jungman med att skrapa rost och måla på fartygen när vi hade lov i skolan, berättar Mattias Patriksson.

Så småningom blev arbetsuppgifterna mer ansvarsfulla och under några somrar på högstadiet och gymnasiet jobbade han på fartyg som gick ut mot övriga Europa och Medelhavet. I mitten av 90–talet fick han jobb på kontoret hos rederiet B&N i Skärhamn.

– Det var en av Tjörns största privata arbetsgivare på den tiden med ett 50–tal egna båtar. Jag jobbade med IT som hjälpmedel och började i samband med vågen som kom med e-mail och internet. Att jag började jobba på kontoret hörde dels samman med att jag gillade datorer och dels att jag hade ganska lätt för att bli sjösjuk, förklarar Mattias Patriksson.

På den vägen är det och efter att ha läst dataingenjör i Kalmar var vägen utstakad med jobb på företagets IT-avdelning, där han fixade datorer, satte upp nätverk och reste runt i världen till rederiets fartyg.

Jobbade som IT-chef

När företaget splittades upp i olika delar flyttade han till Göteborg och blev efter en tid IT-chef.

– Det här var runt 2000 när internet började bli stort över hela världen och alla förberedde sig för milleniumbuggen. Vi jobbade med IT-system och uppdateringar, säger Mattias Patriksson.

2002 startade han eget med Sea It och tog med sig några av kunderna som han hade god kontakt med från sin tidigare arbetsplats.

Det gick bra.

– Man kan säga att jag växte tillsammans med kunderna. Jag hade dessutom en stor fördel av att själv ha jobbat några år ute till sjöss och på managementbolag, så jag visste hur den biten fungerade och hur vardagen ombord och på ett rederikontor ser ut.

Byggde ut i Kungälv

Efter många år i Skärhamn på Tjörn byggde han ut och etablerade förra året en stor support och produktionsavdelning i Arntorp utanför Kungälv.

– Att vi valde Kungälv var för att här fanns det detaljplanerad industrimark. Det gjorde det inte på hemmaplan och här vill jag skicka en passning till politikerna på Tjörn; när man tidigare i höst ägnade över en timme åt att diskutera någon ersättarordning i nämnder politiker emellan, men inte en sekund åt en näringspolicy som ska gälla de kommande 15 åren, då är man fel ute.

På kontoret i Kungälv finns den operativa verksamheten som sker på land – de anställda är dataingenjörer eller systemutvecklare – med support, dataprogrammering och utveckling av IT–system för fartygen.

– Vi har faktiskt bara 12 kunder totalt sett, men det är ganska stora kunder med många fartyg över hela världen. Förra året dubblade vi vår omsättning och personalstyrka för att klara efterfrågan av våra tjänster, säger Mattias Patriksson.

Tror på ljus framtid

Han tror på en fortsatt ljus framtid.

– Sverige ligger långt framme i världen med hur vi kan utnyttja och använda IT-system för att lösa problem och få ner logistikkostnader. Det i sin tur hjälper också miljön, när man inte behöver resa för att lösa datatekniska problem. IT kommer att få en än större roll i framtiden och en målsättning som vi har är att kunna hjälpa ännu fler direkt här från produktionen i Kungälv, så att det behövs färre servicetekniker som reser ombord på fartygen.

Mattias Modéen

0303–72 82 23

mattias.modeen@lokaltidningensto.se