De vill ge en annan bild av krisberedskapen

Ola och Erni Friholt från fredsrörelsen på Orust har skrivit debattboken Krisen pågår – vad gör vi? Boken ska ses…