”Det är inget beslutsforum”

Björn Möller (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar på frågor om föräldrarådet och nya skolsatsningen. Vad är tanken med…