Ungdomar har tidigare engagerat sig för ett nytt Kulturhus på Tjörn. Nu har en plan för hur det skulle kunna bli av presenterats.

”Det är inget skrytbygge det här”

Över 2000 kvadrat som ska bli en samlingspunkt för ungdomar, kultur och näringsliv och locka turism och jobb till Tjörn– det är visionen för Nya Saga. Kostnaden? 88 miljoner kronor.

– Det är inget skrytbygge det här.

Det säger Rolf Persson (KD) som är en av dem som står bakom förslaget om hur det nya Kulturhuset skulle kunna se ut. Förslaget, som Lokaltidningen tagit del av, är inte särskilt detaljerat utan mer en lös vision. Förutom omfattande renovering tänker man sig nya utrymmen i form av ”multilokal och café med tillhörande lokalbehov”. Totalt skulle Nya saga få en yta på 2 220 kvadratmeter, enligt förslaget.

Läs mer:Kulturhus orsakar politisk kris

– Det ska vara ett flexibelt, modernt kulturhus som går att anpassa efter behoven. Tanken är att det ska bli ett nav i samhället som kan användas på många olika sätt av dem som bor här – till mässor, danstävlingar, föreläsningar, utställningar och för näringslivet. Det är inget skrytbygge det här.

När det gäller finansieringen så hoppas man på samarbeten med Västra Götalandsregionen, Nordsjökommisionen, en samarbetsorganisation inom EU kring Nordsjön, samt med näringslivet. Detaljerna kring hur ett sådant samarbete skulle se ut presenteras dock inte. Lokaltidningen har sökt kulturnämndens ordförande Benita Nilsson för frågor om förslaget till nytt Kulturhus, men hon har avböjt att medverka. Rolf Persson (KD) är inte insatt i samarbetet med externa parter.

– Vi i KD stöder projektet som sådant, och jag har varit med och tagit fram förslaget. Men jag har inte detaljerna. Jag vet att det finns ett intresse från flera håll för samarbete.

Hur stor del av kostnaden skulle behöva komma in från annat håll för att ni ska fortsätta driva det här?

– Jag har inga exakta siffror på det, så långt har vi inte kommit ännu.

Vad säger du om argumentet att man kunnat renovera Saga eller bygga ut Delta istället och komma billigare undan?

– Att renovera ett hus som är så mögelangripet som Saga är ju i princip att bygga ett nytt hus. Och Delta är inte anpassat alls, det är ett hus som skulle kunna användas bättre- till lägenheter exempelvis. Vi behöver ett nytt, modernt kulturhus. I längden är det inte heller en utgift utan något so kommer bringa intäkter till kommunen i form av ökad turism och fler arbetstillfällen.

Läs mer:Överklagan öppnar för kulturhus i budget

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar