Marie Nilsson Stenungsund har nu varit ordförande för IF Metall i snart åtta månader. "2018 blir ett mycket viktigt år, både vad gäller valet i höst och flera stora fackliga frågor", säger hon. FOTO: MARIE ULLNERT

”Det har varit ett högt tempo”

Hon ser gärna en blocköverskridande uppgörelser efter valet och tycker att kompetenshöjning och etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa står överst på den fackliga agendan.

Möt Sveriges första kvinnliga Metallordförande, Marie Nilsson från Stenungsund.

Den 19 maj förra året valdes Marie Nilsson, 53, från Stenungsund till ordförande för IF Metall.

Nu har det gått ett drygt halvår sedan kongressen. När tidningen får tag i Marie för en nyårsintervju befinner hon sig med sin sambo på Lanzarote.

– Det är tjugo grader varmt och strålande sol. Det är betydligt bättre än hemma, konstaterar hon.

Hur tycker du att ditt första halvår som Metallbas har varit?

– Tiden har gått fort och det har varit ett högt tempo. Trots att jag har varit vice ordförande i tre år, och skaffat mig rutin, är det något helt annat att bli ordförande. Det blir mycket på en gång, nästan som att kliva in i en torktumlare, säger hon.

Marie Nilsson omger sig med kompetenta kollegor i Metalls ledarstab.

– Men som ordförande är det ändå du själv som i slutändan måste stå för de avgörande besluten.

Etableringsjobb

2018 är ett mellanår vad avtalsrörelsen beträffar, ett treårsavtal ingicks i fjol.

– Det innebär att ett fönster öppnar sig för att lyfta andra frågor. De viktigaste är kompetenshöjning, etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa och frågan om trygghet och omställning på arbetsmarknaden, säger Marie Nilsson.

Vad gäller etableringsjobben är IF Metall en viktig spelare och en överenskommelse med övriga parter är på gång.

–Vi fortsätter nu att diskutera frågan med politiken, framför allt med regeringen.

Tjugo procent av IF Metalls medlemmar är kvinnor och #Metoo-kampanjen har inte gått spårlöst förbi.

– Det har inte blivit något eget upprop från Metallkvinnor men vi står bakom #Inteförhandlingsbart. Jag ser det som min uppgift att ta reda på hur det som ut i IF Metall vad gäller sexuella trakasserier.

Nolltolerans gäller

I Metalls återkommande medlemsundersökningar är det generellt få kvinnor som uppger att de är drabbade.

– Men våra arbetsplatser är mansdominerade och det finns skäl att misstänka att det finns sådana attityder. I en riktad rapport säger sex av tio kvinnor under 30 att de råkat ut för sexuella anspelningar och liknande, uppger Marie Nilsson.

Nilsson har nu tagit kontakt med de tre största motparterna inom Svenskt Näringsliv för att få igång ett samarbete.

– Vi och arbetsgivarna har samma ingång. Det är nolltolerans som gäller och det är viktigt att alla som drabbas av sexuella trakasserier vet exakt vart de ska vända sig för att få hjälp.

Över blockgränsen

I september är det riksdagsval. Historiskt står IF Metall Socialdemokraterna nära.

– Vi ser en S-ledd regering som det bästa för industrin och våra medlemmar, säger Marie Nilsson.

Hur ser du på ett fortsatt samregerande mellan S och Miljöpartiet?

-Inte alls säkert att det är bäst för oss och industrin. Väljarna avgör såklart valet. Men som opinionen ser ut tycker jag det är bra med blocköverskridande överenskommelser. Och vad som är hållbart för Sverige är viktigast.

Att många metallare sympatiserar med SD är inte obekant för Marie Nilsson.

Hur möter ni det?

– Vi får inte slå medlemmarna i huvudet för att de röstar på SD. Vi måste ta den politiska sakdebatten med dem, det är den enda vägen att gå.

Trots ordförandeskapet i IF Metall är Marie Nilsson Stenungsund och Västsverige trogen.

– Jag har en övernattningslägenhet i Stockholm men är hemma nästan varje helg. i Västsverige snurrar hjulen för fullt nu och det råder brist på kompetent personal. Men högkonjunkturen består inte för evigt, därför är det viktigt med insatser för kompetenshöjning och nya avtal om trygghet och omställning.

Stannar gärna kvar

Marie är vald till ordförande till och med kongressen 2020.

– Det tar en mandatperiod för att bli riktigt bra som förbundsordförande. Om förbundet är nöjda med mig kan jag tänka mig en treårsperiod till, säger Marie Nilsson.

Dag Fransson

0303-72 82 16

Relaterade artiklar
Fler artiklar