Det kommunala vindkraftsvetot under hot

Centerpartiets politik präglas av en öppen närhet till människors möjlighet att påverka sin egen vardag. Nu vill Per Bolund (Mp) ta ifrån oss den kommunala rätten att säga nej till en felaktig utbyggnad av vindkraften. Felaktig därför att den kan påverka just människors vardag och liv.

En av Tjörns största tillgångar är vår natur med en fri och obruten horisont. En ovärderlig tillgång som vi måste försvara för våra framtida generationer och deras rätt till våra helt unika naturupplevelser.

Alltså ett kraftfullt nej till Per Bolund påhitt att ta bort det kommunala vetot när det gäller utbyggnad av vindkraften.

Det finns ingen tvekan om att vi vill ställa om till fossilfri energi men det måste ske i samklang med människorna lokalt och inte genom ett ministerdekret.

Att Per Bolund ställer sig bredvid investerare och exploatörer för deras trygghet och säkerhet får stå för honom.

Vi vill skapa trygghet och säkerhet för de som bor på Tjörn för det är bara dom som kan avgöra om och var eventuella vindkraftverk skall byggas.

Frank Holvik (C)