Det tycker STO-borna är viktigast

Inför höstens val arbetar politikerna flitigt med att nå ut med vad de tycker är viktigt. Men vad tycker egentligen…