Detta gnäller vi över på Tjörn

1) Vad gnäller Tjörns invånare mest över?

2) Vad är vi gladast eller stoltast över?  

 

Roland Flyckt, Kristdemokraterna

1) – Det många Tjörnbor och turister reagerar surt på är Västtrafiks dyra färjeförbindelse hit ut till öarna. En enkelbiljett kostar över 40 kronor. Det påstås vara Sveriges dyraste överfart. Vidare är Tjörnborna missnöjda med att vi har så pass få hyreslägenheter.

2) – Ålderspensionärerna på Tjörn är mycket nöjda med att de kan åka gratis med såväl bussarna som med färjan. Detta har ökat det kollektiva resandet och leder förhoppningsvis till att busslinjer som varit i farozonen klarar sig. Tjörnborna är också nöjda med att flera planer nu har gått igenom och att det byggs mycket. Det allra största glädjeämnet är nog att Wallhamnsrondellen nu äntligen är klar.

 

Alma Sibrian Alfaro, Vänsterpartiet

1) – Höjda maxtaxa, att Långekärrs skola stängdes, omorganisationen i äldrevården och att inga hyresrätter byggs.

2) – Tyvärr hör jag inte så mycket om vad Tjörnborna är glada över.

 

Martin Johansen, Liberalerna

1) – Man önskar att det byggdes mera, både att det togs fram fler tomter men även fler lägenheter. Vi får även synpunkter från företagen att de har svårt att rekrytera personal.

2) – Att det trots allt byggs mycket och att man är nöjd med mycket av den service vi levererar.

 

Thord Janson, Sverigedemokraterna

1) – Den vanligaste gnällfrågan är varför 17 procent av Tjörns lägenheter går till nyanlända och inte till våra ungdomar.

2) – Tjörnborna är stolta över sin ö men mycket missnöjda med politiken på ön.

 

Emelie Holgersson, Centerpartiet

1) – Generellt klagar man på det som ligger en närmast hjärtat; skola, äldreomsorg och även en del på va-utbyggnad, bygget av nya bostäder och på vilket sätt det sker eller inte sker.

2) – Att Tjörns kommun växer, att det byggs och att det flyttar hit fler.

 

Gert Kjellberg, Tjörnpartiet

1) – Övergripande gnällfrågor är: ”Vad fan gör Martin Johansen egentligen?”, ”Kommunen hör aldrig av sig” och ”Skärhamn ska ha allt, resten skiter kommunpamparna i”.

2) – Att vi i domstol lyckats stoppa försäljningen av vattenområdet i Rönnäng nyligen är många glada för över hela Tjörn. Det är oerhört känsligt att sälja kommunens egendom till kompis-pris, det har varit allt för många sådana affärer. Ett beslut som uppskattas mycket är att färjeläget ska ligga kvar vid Rönnängs brygga.

 

Benny Halldin, Socialdemokraterna

1) – Som jag uppfattar det är det största missnöjet på Tjörn situationen inom äldreomsorgen. Problemen finns med införande av intraprenad, personalomsättning, arbetsmiljö med mera.

2) – Största glädjeämnet är den ekonomiska utvecklingen med låg arbetslöshet, god tillgång på arbete och bra ekonomi privat och i landet som helhet.

 

Björn Möller, Moderaterna

1) – Det som har skapat mest engagemang hos allmänheten och input till politiken var nedläggningen av Långekärrs skola och förskola. En annan fråga som är mer aktuell är frågan om nyanlända och boende på Linhäcklan i Rönnäng. Med jämna mellanrum får jag också e-post från föräldrar som är missnöjda med hur skolan stöttar deras barn i olika situationer, till exempel vid behov av stöd eller i mobbningssituationer.

2) – Det inte ofta man får någon positiv respons från allmänheten. I så fall sker det mest från verksamheterna som jag är ansvarig för.

 

Azar Hedemalm, Miljöpartiet

1) – Det jag har hört av våra äldre invånare på min bostadsort Myggenäs är behovet av ett äldreboende här på denna del av ön.

2) – Kommunens goda rykte för sin vackra natur, för att få utmärkelsen kulturkommun och ökningen av antalet invånare.

Relaterade artiklar
Fler artiklar