Digitala mätare kollar förbrukningen

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet innebär bytet att Orust kommun tar…