Orust får behålla Orust Express som direktbuss mellan Orust kommun och Göteborg, detta gäller från den 19 augusti.

Direktbuss blir kvar

De hårda protesterna från kommunen hjälpte, Orust får ha kvar några direktbussar mellan Orust och Göteborg.

Västtrafik beslutade på senvåren att från juni i år dra in Orust Express, direktbussarna mellan Orust och Göteborg. Detta fick Orust kommun att reagera. Kommunalråd och oppositionsråd menade då att beslutet har tagits utan att Västtrafik presenterat tidigare utlovat faktaunderlag. Underlaget ska visa resandestatistik och produktionsvolymer.

Viktiga för kommunen

– Bussarna är mycket viktiga för hela kommunen, säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S).

Gadde har tillsammans med oppositionsrådet Hans Pettersson (M) haft en rad sittningar med Västtrafik.

Enligt Gadde har Västtrafik lovat faktaunderlag och statistik över antalet resande, men det har inte kommit. Inte heller den efterfrågade konsekvensanalysen har lämnats över.

Hård kritik

Kommunalrådet skickade tillsammans med oppositionsrådet en skrivelse till Västtrafik, i vilken de riktade mycket hård kritik mot Västtrafik.

– Direktbussarna till Göteborg är viktiga för Orustbornas utpendlare söderut och en indragning minskar förutsättningarna för boende på Orust.

Protesterna gav resultat. Direktbussarna, eller i alla fall ett par av dem, kommer att vara kvar.

Besked har kommit från Västtrafik att direktbussar mellan Orust och Göteborg ska vara kvar efter den 19 augusti då ordinarie tidtabell gäller. Det gäller de morgonturer och kvällsturer då flest åker.

– Tillsammans med våra tjänstemän har vi lyckats få Västtrafik att lyssna på oss. Vi ställer oss mycket positiva till samarbetet mellan oss och Västtrafik.

Byter namn på vägen

På direktturerna behöver resenärerna inte byta buss eftersom det är direktresa med Orustexpressen, men bussen skyltas om till Tjörnexpressen vid Myggenäs korsväg.

– Detta blir positivt även för Tjörnborna. De som bor på norra Tjörn pendlar med Orusttrafiken och slipper även de att byta buss i Myggenäs.

Ska räkna resande

Den räkning av passagerare som Orust kommun efterfrågade kommer nu även att bli av. Västtrafik har sett över räknesystemet där antalet passagerare ska prickas av för statistiken.

– Vi vet att direktbussarna är populära, det finns turer där passagerare har fått stå upp under resan och turer där det varit tvunget med extrabussar. Det visar på vikten av att ha väl fungerande kommunikation, något som är så viktigt för Orust, säger Kerstin Gadde.

Erika Olofsson

0303-72 82 29

Relaterade artiklar
Fler artiklar