Blixtbeskedet: Distansundervisning i STO

De tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust klarar distansundervisningen men på lite olika sätt efter den rekordsnabba rekommendationen från smittskyddet i Västra Götaland att starta distansundervisning på högstadiet och gymnasiet.

Stenungsunds kommun fick på söndagskvällen beskedet från smittskyddet om att distansundervisning rekommenderas i en vecka efter sportlovet. Utbildningschefen Elisabet Andreasson och hennes kollegor fick snabbt kontakt med samtliga rektorer som i praktiken har befogenhet att besluta om distansundervisning.

– Detta kom verkligen snabbt och vi har sagt att vi ska genomföra det hela så snabbt det går. Vi behöver några timmar på oss att hantera det här och vi räknar med att kunna följa beslutet fullt ut från tisdagen. Det blev ju extra besvärligt för oss eftersom vi har haft sportlov och är åter igång, säger Elisabet Andreasson.

Kommunalrådet Olof Lundberg (S) fattade ett andra ordförandebeslut om eventuella nedstängningar förra veckan och behöver inte fatta något nytt beslut just nu.

– Nej, det ska räcka till för den här rekommendationen. Sedan får vi följa det hela noga i fortsättningen.

Välfärdsutskottets ordförande, kommunalrådet Linda Maria Hermansson (C), säger att det var ett rekordsnabbt beslut men konstaterar samtidigt att Stenungsund har en god beredskap.

– Vi har ett system där rektorerna har befogenheter att fattat beslut för sin egen skola. Vi har förstått att det här kommer snabbt av det skälet att smittspridningen har ökat under sportlovet, bland annat på fjällorterna.

På Tjörn har man ett annat system, nämligen att en årskurs i taget är på plats på högstadieskolorna medan övriga får vara hemma. Den här veckan är det niorna som är i skolan medan sjuor och åttor är hemma.

Under måndagen vid lunchtid fattades dock ett beslut att även skicka hem niondeklassarna från och med tisdagen.

– Vi kommer att följa utvecklingen och vid mötet idag beslutade vi att också niondeklassarna får hemundervisning från och med tisdagen. Vårt system fungerar i och för sig bra och vi har kunnat begränsa smittspridningen. Vi tar detta en vecka i taget, säger Gunnemar Olsson (L), ordförande i utbildningsnämnden.

På Orust har man sportlov denna vecka och det finns ordförandebeslut om att stänga ned om så behövs. Skolchef Katarina Levenby konstaterar att man i motsats till Stenungsund och Tjörn får tid på sig att planera för kommande vecka.

– Vår tanke är att vi under vecka 9 när vårt sportlov är slut ska ha hemundervisning för eleverna och det är en ändring mot hur vi har det idag. Nu har vi samma system som Tjörn där en årskurs i taget har varit hemma för undervisning på distans, men nu blir det ett nytt beslut.

Kommunalrådet Catarina Bråkenhielm (S) på Orust:

– Vi får ta ordförandebeslut med jämna mellanrum och ett sådant är fattat. Det är våra högstadieelever som berörs från vecka 9. Vi kommer också att se till att särskolan och elever med särskilda behov ska vara i skolan som vanligt och även elever på gymnasiet med individuella program som behöver undervisning i skolan.

Lasse Andrée

lasse.andree@lokaltidningensto.se