Driver markfrågan vidare

Det kommunägda Hamnbolaget på Tjörn kommer att driva frågan om markerna kring hamnen i Rönnäng vidare och man motsätter sig…