Dubbel satsning på skolan i Varekil

Det satsas ordentligt på skolorna, nu föreslås Varekils skola få en miljon kronor till upprustning av skolgården och en säkrare trafikmiljö.

För två år sedan byggdes Varekils skola om och till. Lokalerna fick en ordentlig make over men inget gjordes med miljön på utsidan. Utemiljön sköts på framtiden. Samtidigt fördes diskussioner hur trafiksituationen vid skolan skulle kunna lösas. Under flera år har den farliga busslingan vid skolområdet debatterats. Under året ska trafiksituationen vid skolan åtgärdas. Nu står det även klart hur skolgården påverkas vid ombyggnad av busslinga och parkeringar.

Utskottet för lärande har valt att gå till kommunstyrelsen för att få pengar att göra ett helhetsgrepp över skolområdet i Varekil. Tidigare avsatta 500 000 kronor bedöms inte räcka, utskott vill ha dubbelt så mycket för att få råd med allt.

Kristina Svensson (MP) ser positivt på att skolan ska få en säkrare trafikmiljö och en skolgård värd namnet.

– Tiden har gått och de pengar vi trodde skulle räcka räcker inte längre. Så nu gäller att få kommunstyrelsen med på tåget. En del i att det tagit sådan tid får vi politiskt ta på oss. Vi var inte tillräckligt tydliga i den samordning mellan trafikmiljön och utemiljön som vi önskade.

Skolgården är nu tänkt att bli i klass med övriga nyrenoverade skolors gårdar. I investeringsplanen finns klätterställning, gungor längdhoppsgrop, 60- meters löparbana, en upprustning av grusplanen och det ska även upp ett staket runt fotbollsplanen. Den totala upprustningen beräknas kosta runt en miljon kronor och visst markarbete beräknas kunna inrymmas tillsammans med investeringen som görs för trafiksituationen.

– Vi har framhållit vikten av att grusplanen fortsatt ska kunna användas som parkeringsplats vid idrottsevenemang hos Stala, vet att det behövs. Jag tror gungorna redan är på plats, klätterställningen är beställd. Det som saknas är iordningställande av grusplanen, löparbanan och nät runt om, allt för att säkra utemiljön.

Bedömningen är att större delen av projektet bör vara möjligt att genomföra under 2017, men troligt att färdigställandet sker först 2018.

– Trafikmiljön rullar på nu. Gång och cykelvägen vägen måste stå klart före årets utgång. Grusplan och staket lär dröja en bit in på nästa år.

Att Varekils skolgård fått vänta är något Kristina beklagar

–Vi måste politiskt fylla på satsningen för att även Varekils skola ska få en bra och fungerande utemiljö, tokigt om i skulle göra annorlunda . Precis som barnen själva säger, alla andra skolor har fått lyft utemiljö när vi byggt om skolorna, men inte Varekil. Och rätt ska vara rätt.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar