Edriven linfärja gör färden helt fossilfri

Med eldriven linfärja blir färden helt fossilfri. Lyrledens linvägfärja Annie har uppgraderats till el och med det minskar utsläppen i…