Länsväg 160 som den ser ut nu. Om ett år ska vägen byggas om, byggstart planeras till år 2018 och byggnationen beräknas pågå i ca två år med en trafiköppning på den nya vägen under 2019. Foto Erika Olofsson

Efterlängtad start av vägbygget

Nu har arbetet inför ombyggnaden av länsväg 160 påbörjats. I veckan har avverkning mellan Varekil och Skåpesund startats inför det stundande vägbygget.

Skog har nu tagits ned längs med delar av lv 160 på sträckan mellan Varekil och Skåpesund. Det är en del av förberedelserna inför ombyggnaden av den olycksdrabbade vägen. Avverkningen kommer att pågå under hela hösten.

Förberedelser pågår nu med arkeologiska undersökningar inför vägbygget. Frågan om en ombyggnad av lv 160 har pågått under många år. Huvudvägen över Orust har stor regional betydelse, med pendlingstrafik in till fastlandet.  Mellan Säckebäck och Varekil är det smalt och krokigt med dålig sikt och bergiga sidoområden.

En utbyggnad av denna sträcka planerades redan för cirka 15 år sedan, då förstudie och vägutredning upprättades och en arbetsplan fastställdes. Nuvarande väg 160 går genom ett känsligt område med många miljövärden. Den intilliggande Stigfjorden är både klassade som Natura 2000 ochriksintresse. Det finns även mycket arkeologiska fyndigheter längs sträckan. Det är dessa arkeologiska fyndigheter som under hösten ska kartläggas.

Planen är att det ska byggas en ny väg på cirka tre km och dessutom fyra km gång- och cykelväg.  Den nya vägen får hastigheten 80 km/t och hamnar strax öster om nuvarande väg. Gamla vägen kommer att användas som lokalväg, gång- och cykelbana. Vägen är åtta meter bred med ett körfält i vardera riktningen och hastighet 80 km/t. Nybyggnad och ombyggnad beräknas ta två år. Trafiköppning av nya väg 160 planeras ske under 2019 samt av gång- och cykelvägen under 2020. Under byggtiden kör trafiken på den vanliga vägen. 

Kommunalrådet Kerstin Gadde (S) är mycket positiv till att det äntligen händer något i Varekilsnäsområdet.

– Det vi fått till oss är att Trafikverket följer den tidsplan de satt upp. Det är mycket positivt för Orust att det äntligen händer något med lv 160. Vi är många som kämpat i åratal för att vägsträckan ska byggas om. Jag ser fram emot att det blir en byggstart.

Trafikverket kommer att hålla informationsmöte före byggstart. 

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar