Egen räddningstjänst utreds

Stenungsunds kommun kommer att göra en grundlig utredning om för- och nackdelar med att ha räddningstjänsten i egen regi och…