Ekoby på gång i Höviksnäs

50 lägenheter, ett gemenskapshus och möjlighet att odla – Tångeröds ekoby ska inbjuda till gemenskap utan att man behöver vara hippie. Redan nästa vinter kan de första flytta in.

Precis intill Tångeröds förskola i Höviksnäs startar inom kort bygget av 16 bostadsrätter. Försäljningen av dem är redan i gång och inflyttning beräknas till december nästa år. Längre fram byggs också fler bostäder som ska bli så kallade byggemenskaper.

– Byggemenskaperna symboliserar på ett sätt hela tanken med det här projektet, det handlar delaktighet i det egna boendet och sammanhanget runtomkring. Byggemenskaper innebär att människor går samman och skapar det boende de vill ha, utifrån de egna behoven. Det är vanligt i Tyskland och är nu på framväxt även i Sverige, säger Pernilla Ottosson, byggemenskapsledare på arkitektfirman Inobi.

Tillsammans med ett antal hyresrätter utgör de här bostäderna Tångeröds ekoby. I byn ska det också byggas ett gemensamhetshus där det finns idéer om lokaler för umgänge, övernattningslägenhet och lokaler att hyra för olika affärsverksamheter. Hemmakontor för de boende i byn är också något som varit uppe till förslag.

– Tanken är att det ska bli en samlingsplats för hela ekobyn, vi vill bygga ett gott liv snarare än bara ett boende, säger Pernilla Ottosson.

Ekodelen i projektet handlar bland annat om att man valt att bygga i energieffektivt och miljövänligt massivträ, om att alla hus kommer ha solceller på taken och att det planeras in en stor återvinningscentral. Dessutom kommer det finnas odlingsplättar i området. Tanken är att det ska vara ett modernt och bekvämt boende, man behöver inte ha någon särskild ”hippielivsstil” sedan innan.

– Många ekobyar ligger väldigt avskiljt och har kanske en särskild inriktning. Den här ligger mitt i Höviksnäs samhälle och ska vara en del av det. Förhoppningen är att det ska locka många olika grupper av människor, i alla åldrar, säger Erik Berg, arkitekt på Inobi.

Bakom projektet ligger Tångeröds fastighetsutveckling som är ett samarbete mellan arkitektfirman Inobi, den lokala kulturhantverkaren Karl-Ers Bygghantverk och ett antal andra aktörer.

– Det är ovanligt i Sverige att ett projekt drivs på egen hand av arkitekter. Ofta får man kompromissa väldigt mycket utifrån vad byggherren vill, men här har vi kunnat förverkliga våra egna idéer. Vi vill ha superbra kvalitet i allt och samtidigt överkomliga hyror och avgifter, säger Erik Berg.

Rent ekonomiskt låter det inte som en helt enkel affärsidé. Men så är inte vinstmaximering målet i projektet heller.

– Det är klart att det måste gå ihop och vara en sund ekonomisk modell. Men vi har inga krav på en viss vinstmarginal. Målet är att skapa ett område som människor är stolta över att bo i, säger Pernilla Ottosson.

Lotta Hohner

0303 72 82 23

lotta.hohner@lokaltidningensto.se