Eldningsförbudet är hävt

Det eldningsförbud som rått under stora delar av sommaren i Västra Götaland hävdes på tisdagsmorgonen av länsstyrelsen. Nu är det upp till varje kommun att fatta beslut om man ska tillåta eldning i skog och mark.

– Vi har gjort den bedömningen att det regnat så mycket och att risken för skogsbrand har minskat så mycket att vi nu kan fatta beslut om att upphäva det generella förbudet i hela länet. Nu ska varje kommun och räddningstjänst bedöma om man vill ha kvar förbudet inom sina gränser, säger Charlotte Hagstrand, länsbrandingenjör i Västra Götaland. Vi konstaterar också att grannlänen fattat motsvarande beslut. I Värmland upphävdes förbudet i dagarna och Halland har aldrig haft något generellt förbud.

Charlotte Hagstrand konstaterar vidare att det är olika torrt i olika delar av länet.

– Vi vet till exempel att det är betydligt torrare i markerna i kustzonen i Norra Bohuslän än i södra delen av länet och därför kan det finnas stora brandrisker kvar på vissa ställen. Vi kommer att få in formation från kommunerna om man fortsätter lokalt med eldningsförbud lokalt konstaterar hon.

Länsstyrelsen uppmanar dock till försiktighet vid eldning och grillning och säger att det är extra viktigt att tänka på att grillen är upphöjd från marken och att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder i skog och mark. Dessutom ska man grilla på säkert avstånd från bland annat byggnader och skog och se till att brandsläckningsutrustning finns på plats.

Länsstyrelsen uppmanar nu allmänheten att via kommunernas webbsidor ta reda på vad som gäller i den ena eller andra kommunen.

Carl Ian Bissmark chef för södra Bohusläns räddningstjänstförbund säger att eldningsförbudet i bland annat Stenungsund och på Tjörn och överhuvudtaget inom hela GR upphävs samtidigt som länsstyrelsen fattade sitt beslut:

– Brandriskprognoserna och väderprognoserna är idag sådana att det inte finns någon anledning att ha kvar ett eldningsförbund hos oss. Nu har vi åter hamnat på normalläget, det vill säga att det åter är den enskildes ansvar när han eller hon eldar.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se